การเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทาง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทาง แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ตัวละครหรือสไปรต์ของโปรแกรม Scratch สามารถเปลี่ยนภาพได้โดยใช้การเปลี่ยนคอสตูมหรือลักษณะของตัวละคร สำหรับตัวละครของโปรแกรมเราสามารถวาดขึ้นมาเองหรือนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทาง

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพตัวละครของโปรแกรม Scratch บนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ตัวละครในโปรแกรม Scratch มีชื่อว่าอะไร
  • นักเรียนสามารถใช้ตัวละครแบบใดได้บ้าง
  • นักเรียนสามารถเปลี่ยนภาพของตัวละครได้อย่างไร
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทางจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หน้าที่ของตัวละครในโปรแกรม Scratch แล้วเขียนคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทาง

การเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทางเป็นการเริ่มต้นของการสร้างเกม การ์ตูน หรือการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโปรแกรม เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของตัวละครในแบบต่าง ๆ ได้จากคอสตูม เพื่อให้รูปร่างของตัวละครเปลี่ยนท่าทาง

Applying and Constructing the Knowledge

 1. เปิดโปรแกรม Scratch แล้วคลิกที่สัญลักษณ์
 1. โปรแกรมจะแสดงตัวละครทั้งหมด ให้ทดลองคลิกเมาส์เลือกตัวละครชื่อ Andie ดังภาพ
 1. เมื่อเลือกตัวละครแล้ว ตัวละครที่เลือกจะแสดงบนเวที เราสามารถลบตัวละครที่ไม่ต้องการออกไปได้ด้วยคำสั่ง ดังภาพ
 1. คลิกเมาส์ที่ จะพบรูปแบบของตัวละคร 4 รูปแบบ ดังภาพ
 1. เขียนโปรแกรมให้เปลี่ยนรูปร่างตัวละครโดยการสุ่ม ดังขั้นตอนหรือทางคอมพิวเตอร์เรียกว่า อัลกอริทึมโดยการนำบล็อกคำสั่ง มาวางในคำสั่งวนซ้ำตลอดซึ่งจะวนซ้ำไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุด ดังภาพ
 1. เปลี่ยนรูปแบบคอสตูมด้วยการสุ่ม โดยนำบล็อกคำสั่ง มาวางในบล็อกคำสั่งดังภาพ จากนั้นนำบล็อกคำสั่ง  มาวาง เพื่อหน่วงเวลาให้ช้าลง
 1. เมื่อทดลองให้โปรแกรมทำงานจะพบรูปร่างตัวละครเปลี่ยนไปมา
 1. หยุดโปรแกรมโดยคลิกที่

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ตัวละครหรือสไปรต์ของโปรแกรม Scratch สามารถเปลี่ยนภาพได้ โดยใช้การเปลี่ยนคอสตูมหรือลักษณะของตัวละคร สำหรับตัวละครของโปรแกรมเราสามารถวาดขึ้นมาเองหรือนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วมาใช้ได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.