การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การหาตัวอักษรบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์มักเป็นปัญหาของผู้ที่ยังใช้คีย์บอร์ดไม่คล่องการเล่นเกมฝึกพิมพ์สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เกมฝึกพิมพ์ทำได้หลายวิธี สำหรับวิธีการง่าย ๆ อาจให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอักษรขึ้นมา แล้วให้ผู้ใช้ลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไป

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.6 โปรแกรมฝึกพิมพ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  • สร้างตัวละครเป็นตัวอักษร โดยเลือก จากนั้นพิมพ์ A แล้วปรับสีและขนาดตามต้องการ
  • สำเนาตัวละครเพื่อสร้างคอสตูมจำนวน 26 ตัว จากนั้นแก้ไขให้เป็นตัวอักษรตั้งแต่ A ถึง Z
  • เขียนโปรแกรม โดยให้ทำงานเมื่อตัวละครถูกคลิก แล้วพูดว่า “ลองคลิก แล้วพิมพ์ตามฉัน” จากนั้นรอ 5 วินาที แล้วทำซ้ำจำนวน 50 ครั้ง ดังภาพ
  • เขียนโปรแกรมให้สุ่มตัวอักษร แล้วรอการพิมพ์ ดังภาพ
  • เมื่อทดลองรันโปรแกรม ตัวละครจะพูดว่า “พิมพ์” จากนั้นให้ผู้เล่นพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปแล้วกด Enter

จากโปรแกรม จะพบว่าโปรแกรมนี้จะสุ่มตัวอักษรขึ้นมาครั้งละ 1  ตัว แล้วรอการพิมพ์จำนวน 50 ครั้ง จากนั้นบันทึกผลและตอบคำถามลงในชิ้นงานที่ 12 เรื่อง การออกแบบโปรแกรมฝึกพิมพ์

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การหาตัวอักษรบนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์มักเป็นปัญหาของผู้ที่ยังใช้คีย์บอร์ดไม่คล่องการเล่นเกมฝึกพิมพ์สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ เกมฝึกพิมพ์ทำได้หลายวิธี สำหรับวิธีการง่าย ๆ อาจให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอักษรขึ้นมา แล้วให้ผู้ใช้ลองพิมพ์ตัวอักษรเข้าไป

  1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการตอบคำถาม ดังนี้
    • โปรแกรมฝึกพิมพ์มีประโยชน์อย่างไร
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.