การฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ถ้าเราแก้ปัญหาของผู้อื่นหรือฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยให้มีนักเรียน 1 คนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.3 ฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
  • เข้าสู่เว็บไซต์ https://code.org เลือกหมวดนักเรียน และคอร์ส 3
  • โปรแกรมจะแสดงบทเรียนต่าง ๆ ออกมา ให้เลือกบทเรียนที่ 14 เรื่อง ผึ้ง: การดีบั๊ก
  • โปรแกรมจะแสดงโจทย์ โดยผึ้งต้องเดินทางไปเก็บน้ำหวาน และผลิตน้ำผึ้งในตำแหน่งที่กำหนด แต่โปรแกรมเขียนไว้ผิดพลาด ดังภาพ
  • สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทีละคำสั่ง โดยคลิกเมาส์ที่ ทีละคำสั่ง ดังภาพ
  • จะพบว่าคำสั่งสุดท้ายผิดพลาด โดยให้เปลี่ยนบล็อกคำสั่ง บล็อกเก็บน้ำหวาน เป็น บล็อกผลิตน้ำผึ้ง  จึงทำให้โปรแกรมทำงานถูกต้อง ดังภาพ

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้

การหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ถ้าเราแก้ปัญหาของผู้อื่นหรือฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.