5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)

วิทยการคำนวณ ป.4

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ตได้ (K)
  2. อภิปรายเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (P)
  3. เห็นความสำคัญของการใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหา (A)

คำถามประจำเรื่อง

  • อัลกอริทึมช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

เนื้อหาที่เรียนรู้ 


5. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (Flowchart)
หมายถึง แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน ซึ่งสามารถใช้ แผนผังนี้แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน มีสัญลักษณ์และคำอธิบายดังนี้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com