4. กิจกรรม ครั้งที่ 1

ให้นักเรียนวิเคราะห์ระยะทางที่ผีเสื้อจะบินไปหาดอกไม้ที่ใกล้และเร็วที่สุด
เรามีเกมส์ให้เล่นน่ะ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com