3. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode)

การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจําลองหรือซูโดโค้ด (Pseudocode)

คือ การอธิบายด้วยรหัส โดยเราสามารถกำหนดรหัส จำลอง ขึ้นเองได้ ยกตัวอย่างเช่น

ให้นักเรียนเล่นเกมส์ นี้ แล้วให้นักเรียนอธิบายวิธีที่สามารถทำให้แมวไปจับแมงปอได้
Related image
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com