2. โปรแกรมแสนสนุก ป.4 สสวท

วิทยการคำนวณ ป.4

ตัวชี้วัด ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์ หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข

จุดประสงค์

  • รู้จักโปรแกรม Scratch
  • สามารถเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นได้

เขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง และโปรแกรม Scratch หน้าตาของโปรแกรม Scratch

ดาวน์โหลดโปรแกรม => http://www.kruaof.com/?page_id=1329

Icon โปรแกรม Scratch 3.0
หน้าตาโปรแกรม Scratch 3.0

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com