2. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language)

การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language) 
คือ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วน ประกอบ 2 ส่วน คือ ลำดับ และขั้นตอนการทำงาน

ยกตัวอย่างเช่น การต้มไข่ 

 

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com