1. เที่ยวบ้านคุณย่า ป.4 สสวท

ตัวชี้วัด ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย

จัดประสงค์การเรียนรู้

  • รู้จักความหมายของอัลกอริทึม
  • ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้ในการแแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
  • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา

เก็บผลไม้ไปฝากคุณย่า ในสวน ซึ่งมีผลไม้ที่เก็บคือ มะม่วง ฝรั่งและชมพู่มะเหมี่ยว โดยเก็บใส่ตะกร้า รวมกันมา โดยจะนำไปให้คุณย่า แต่มีเงื่อนไขว่า จะนำไปเฉพาะ ฝรั่งกับชมพู่มะเหมี่ยวเท่านั้น เราจะมีวิธีคัดแยกกันอย่างไร

คัดแยกลูกปิงปองกับลูกกอล์ฟ ในตะกล้าใบหนึ่งมีลูปปิงปองและลูกกอล์ฟปะปนกันอยู่ เราต้องการคัดแยกออกจากกัน เราจะมีวิธีการอย่างไร

กิจกรรม ลองคิดดู

ที่มา : https://math-only.blogspot.com/2007/11/3-5-4.html

ขั้นตอนวิธี หรืออัลกอริทึม หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com