แบบทดสอบวิชาการเขียนโปรแกรม

คำชี้แจง

  1. ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้-
  2. ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด-
  3. ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้-
  4. ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้-
  5. เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด-
  6. เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป

 

 

คลิกทำข้อสอบที่

https://www.thaitestonline.com/test_with_time_on_75443.html

 

 

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com