ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 3.0

สอน Scratch ตอนที่ 2 : ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 3.0
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com