การวาดรูปสีเหลี่ยมซ้อนกันแบบหลากสี ด้วยโปรแกรม SCRATCH 3.0

https://www.youtube.com/watch?v=qfZMNN2UGgQ&t=17s
About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com