โปรแกรม Scratch สร้างฟองอากาศในตู้ปลา

https://www.youtube.com/watch?v=rnWrezRn94o&feature=youtu.be

ให้นักเรียนศึกษาวิธีการสร้าง เกมส์ตู้ปลา พร้อมกับทำผลงานมาส่งครู มีคะแนนให้น่ะ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com