เกมลิงไล่เก็บกล้วย ด้วย Scratch 3.0 EP2 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=XukSM-6_AcQ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com