เกมลิงไล่เก็บกล้วย ด้วยโปรแกรม Scratch 3.0 EP1 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

เกมลิงไล่เก็บกล้วย ด้วยโปรแกรม Scratch 3.0 EP1 | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=Q7X5VrVRtGw
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com