สร้างเกมตะลุยอวกาศด้วย SCRATCH 3.0

แนวคิด

เราจะสร้างเกมตะลุยอวกาศ โดยที่เราขับยานอวกาศไปบนท้องฟ้า ซึ่งในท้องฟ้าจะมีอุตกาบาตอยู่เยอะแยะมากมาย เราต้องทำการหลบหลีก อุตกาบาต และยิ่งเลเซอเมื่อมาถึงยานของเรา เพื่อให้เราล่องไปในอวกาศได้อย่างปลอภัย แต่เมื่อเราไม่สามารถหลบหลีกอุตกาบาตได้ เราก็จะถูกอุตกาบาตชน และยานของเราก็จะถูกทำลาย ตายเป็น GAME OVER ในที่สุด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com