ยูทูบ (Youtube) ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ยูทูบ (Youtube) แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ยูทูบเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควรเลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ยูทูบ (Youtube)

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตสัญลักษณ์บริการยูทูบ แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักบริการบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวหรือไม่
  • บริการบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร
  • นักเรียนเคยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวหรือไม่
  • ถ้าเคย นักเรียนใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตดังกล่าวอย่างไรบ้าง
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริการยูทูบ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์จากภาพว่าในสถานการณ์ดังกล่าวควรเลือกใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการใดจากบริการที่กำหนด แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • แตงโมควรใช้บริการบนอินเตอร์เน็ตบริการใด เพราะเหตุใด
  • ฝ้ายควรใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการใด เพราะเหตุใด
  • น้อยหน่าควรใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการใด เพราะเหตุใด
 1. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของบริการยูทูบ (YouTube) เขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • นักเรียนคิดว่า บริการยูทูบ (YouTube) นำมาช่วยส่งเสริม พัฒนาด้านการเรียนได้อย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบริการยูทูบ

ยูทูบเป็นบริการที่นำเสนอวิดีโอ เพลง ละคร ภาพยนตร์ และคลิปต่าง ๆ มากมาย และยังสามารถอัปโหลดหรือนำเสนอผลงานของตนเองลงในยูทูบได้อีกด้วย

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนปฏิบัติการเข้าใช้งานบริการยูทูบ (YouTube) เพื่อศึกษาวิธีการเข้าใช้งาน เลือกเข้าชมสื่อบริการที่ตนเองสนใจ
 2. นักเรียนสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของยูทูบ (YouTube) โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาษ ดังตัวอย่าง

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ยูทูบเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ควรเลือกรับชมสื่อที่เหมาะสม และไม่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.