บล็อคคำสั่ง

วิทยการคำนวณ ป.4

เนื้อหาประจำเรื่อง

บล็อกคําสั่ง เป็นส่วนประกอบหลักของสคริปต์ ใช้สําหรับสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทํางานตามวัตถุประสงค์ของคําสั่งนั้นๆ 
Scratch แบ่งบล็อกคําสั่งเป็นหมวดต่างๆ 8 หมวด มีสีต่างกัน ตามลักษณะหน้าที่ของแต่ละหมวด เมื่อคลิกที่บล็อกหมวดใด จะเห็นคลังบล็อกคําสั่งในหมวดนั้น โดยบล็อกคําสั่งที่ ปรากฎ จะขึ้นกับว่า ณ ขณะนั้น เลือกตัวละครหรือเวทีอยู่

บล็อกคําสั่งสําหรับตัวละครกับเวทีบางหมวด อาจมีความแตกต่างกันบ้าง เนื่องจากความสามารถที่ แตกต่างกัน เช่น เวทีเคลื่อนที่ไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่มีบล็อกคําสั่งในหมวดการเคลื่อนที่ สําหรับเวทีเลย

หมวดการเคลื่อนที่ (Motion) 
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ และการย้ายตำแหน่งของตัวละคร
หมวดรูปร่าง (Looks) 
เกี่ยวกับรูปร่างของตัวละคร เช่นสี ขนาด การแสดงคำพูด และความคิด รวมถึงเอฟเฟคต่างๆ
หมวดเสียง (Sound) 
ใช้สำหรับเปิดเสียงดนตรีชนิดต่างๆ ผู้ใช้อาจอัดเสียงพูดด้วยตัวเองแล้วนำมาใส่ในตัวละคร เหมือนกับการพากย์เสียง
หมวดปากกา (Pen) 
ใช้สำหรับวาดรูปหรือประทับรูป (ของตัวละคร) บนเวที
ควบคุม (Control) 
ใช้ในการบังคับทิศทางการทำงานของสคริปต์ เช่น การ งานซํ้า การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารกับตัวละครอื่นๆ และที่สำคัญใช้กำหนดเริ่มต้นและหยุดการทำงานของสคริปต์
หมวดกำลังรับรู้ (Sensing) 
ใช้รับสัญญานต่างๆ ที่มีต่อตัวละครหรือผู้ใช้งาน เช่น การชนกันของตัวละคร การกดคีย์ของผู้ใช้งาน
หมวดโอเปอร์เรเตอร์ (Operators) 
เกี่ยวกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตรรกะ และการจัดการตัวอักษร และข้อความ
หมวดตัวแปร (Variables) 
ใช้ในการสร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้ภายหลัง ตัวแปรที่สร้างสามารถใช้ส่วนตัวของแต่ละตัวละคร หรือใช้ร่วมกันกับตัวละครทั้งหมดรวมทั้งเวทีด้วย
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com