คลิปการสอน การใช้เหตุผลตรรกะในการแก้ไขปัญหา ป.4

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี  มาพิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือคาดการณ์ผลลัพธ์

ฝึกลำดับการคิด วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 ครั้งที่ 1/3

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา ตอนที่ 2 ป.4 ครั้งที่ 2/3

การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 ครั้งที่ 3/3

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.