การใช้เหตุผล เชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน

วิทยการคำนวณ ป.4

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา หมายถึง การแก้ไขปัญหา โดยการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไข มาใช้พิจารณา หนูจะใช้เหตุผลหรือใช้ประสบการณ์มาอธิบาย วิธีการแก้ไขปัญหา โดยคาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ได้คาดการณ์ไว้

เหตุผลของแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ

  • เพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตรรกะจะทำให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง่ายๆ
  • จะทำให้ความคิด ที่นำเสนอได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นเนื่องจากผู้ฟัง มีเหตุมีผล
  • ทำให้เกิดโอกาสผิดพลาดได้น้อยหรือไม่มีเลย

สถานการณ์ตัวอย่าง

ร้านนมแห่งหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนสามารถนำขวดเปล่ามาแลกกับนมขวดใหม่ 1 ขวด ถ้านักเรียนมีเงิน จำนวนจำกัดสามารถซื้อนมได้เพียง 9 ขวดเท่านั้นถามว่านักเรียนจะดื่มได้ทั้งหมดกี่ขวดรวมที่นำไปแลกฟรีด้วยนะครับ

จากรูปภาพนักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด 13 ขวดโดยจำนวนขวดทั้งหมดมาจากการซื้อทั้งหมด 9 ขวดและแลกฟรีได้ทั้งหมด 4 ขวด

สรุปได้ว่า แล้วเรียนศูนย์นม 9 ขวดและนักเรียนแลกนมฟรี 4 ขวดเพราะฉะนั้น นักเรียนจะได้ดื่มนมทั้งหมด 13 ขวด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com