การใช้อินเตอร์เน็ต ป.4

บริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม คือ การเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบและสิ่งที่ควรรู้จัก ดังนี้

1.เว็บไซต์ (web site) เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

2.เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เป็นโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับแสดงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อความ ภาพ เสียง ในการใช้อินเทอร์เน็ต
จะต้องใช้โปรแกรมนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์ ตัวอย่างของโปรแกรมนี้ เช่น

โปรแกรม Microsoft Edge
รูปที่ 1 โปรแกรม Microsoft Edge
โปรแกรม Google Chrome
รูปที่ 2 โปรแกรม Google Chrome

ในการเข้าสู่เว็บไซต์ใดจะต้องพิมพ์ชื่อของเว็บไซต์นั้นในช่องที่ใช้กำหนดที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์

3.URL (Universal Resource Locator) เป็นตำแหน่งชื่อเรียกของเว็บไซต์ซึ่งต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บไซต์

4.http (Hypertext Transport Protocol) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

5.เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) หรือ www เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต บริการนี้ คือ การเปิดเว็บไซต์ต่าง ๆ นั่นเอง

องค์ประกอบของเว็บไซต์ Google.
รูปที่ 3 องค์ประกอบของเว็บไซต์ Google

เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจะมี http และ https ซึ่ง https จะสามารถป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้ดีกว่า http

หน้าต่างของเว็บไซต์
รูปที่ 4 หน้าต่างของเว็บไซต์

7.โฮมเพจ (home page) เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ เมื่อเปิดเว็บไซต์ต่างๆ ขึ้นมา หน้าแรกที่ปรากฏให้เห็น เรียกว่า โฮมเพจ

8.ลิงก์ (link) เว็บไซต์บางเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ๆ โดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงไปนั้นเรียกว่าลิงก์ ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งเป็นข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหว

หน้าต่างของเว็บไซต์
รูปที่ 5 หน้าต่างของเว็บไซต์

การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกหากเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วให้เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. สามารถคลิกเมาส์ที่ไอคอนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง
ไอคอนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
รูปที่ 6 ไอคอนของโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์

2. เริ่มต้นการเข้าโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์โดยเริ่มต้นคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start
2.1 หากเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Edge ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้วเลือกโปรแกรม Microsoft Edge

การเลือกโปรแกรม Microsoft Edge
รูปที่ 7 การเลือกโปรแกรม Microsoft Edge

2.2 หากเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มStart แล้วเลือกโปรแกรม Google Chrome

การเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome
รูปที่ 8 การเลือกใช้โปรแกรม Google Chrome
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.