การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น

วิทยการคำนวณ ป.4

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ได้ (K)
2. เข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ทั้ง 2 วิธี ตามขั้นตอนที่กำหนดได้ (P)
3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A)

คำถามประจำเรื่อง

  • เราจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร
  • เราสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างไร

เนื้อหาประจำเรื่อง

    โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นก้อนโปรแกรม (block) นำมาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง (Code) เพื่อสั่งให้โปรแกรม Scratch ทำงานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้

    โปรแกรม Scratch สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น การสร้างนิทานที่โต้ตอบกับผู้อ่านได้ การสร้างเกม การสร้างหุ่นยนต์ เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com