การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์

วิทยการคำนวณ ป.4
  1. เปิดเว็บเบราเซอร์โครม และป้อน https://scratch.mit.edu/ ที่ช่องอยู่เว็บ กดแป้น Enter จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Scratch
  2. คลิกเลือก Join Scratch
  3. ป้อนชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช้ชื่อจริง
  4. ป้อนรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร หรือตัวเลข และห้ามบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่น
  5. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password และคลิกถัดไป (Next)
  6. ป้อน เดือนเกิด ปี ค.ศ. เกิด เพศ และประเทศ
  7. ป้อนอีเมลของคุณครู และยืนยันอีเมล
  8. เมื่อปรากฏหน้าต่างต้อนรับ ให้คลิกปุ่ม OK Lets Go!
  9. แจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองให้ยืนยันอีเมล โดยให้เข้าอีเมลและคลิก Comfirm my email address
  10. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม ให้ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ที่มุมขวาบน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com