การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์

วิทยการคำนวณ ป.4
  1. เปิดเว็บเบราล์เซอร์โครม และป้อน https://scratch.mit.edu/download ที่ช่องอยู่เว็บ กดแป้น Enter จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Scratch ให้ดาวน์โหลด
  2. เลื่อนลงมาจะพบให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adoube AIR โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้
  3. คลิกปุ่ม Download now
  4. เมื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด ให้คลิดปุ่ม Next ที่อยู่ด้านล่างเพื่อติดตั้ง Adobe AIR
  5. เมื่อติดตั้ง Adobe AIR เสร็จแล้ว ให้กลับมาหน้าเว็บไซต์เดิม จะพบขั้นตอนที่ 2 ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch offline Editor โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้
  6. เมื่อเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ที่อยู่ด้านล่างเพื่อติดตั้งโปรแกรม Scratch
  7. เมื่อคลิกติดตั้งโปนแกรม Scratch จะปรากฏหน้าต่าง Open File คลิกปุ่ม Run แล้วติดตั้งโปรแกรม จากนั้นคลิกปุ่ม Continue
  8. รอการติดตั้งโปรแกรม Scratch เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งจะปรากฏหน้าต่างการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 741 Articles
https://www.kruaof.com