การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1

หากต้องการให้แมวหรือตัวละครทําตามคําสั่งของเราตามโจทย์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ป.4 หน้า 33 นั้น เราจะต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อป้อนให้โปรแกรมทําตามคําสั่ง จากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมแล้วแต่การที่จะเขียนโปรแกรมคําสั่งได้นั้นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติม เริ่มจากทําความรู้จักองค์ประกอบของโปรแกรม Scratch ก่อน

โปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch มีโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ดังนี้
1) พื้นที่เขียนสคริปต์หรือพื้นที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทําตามคําสั่งที่ต้องการ โดยสามารถสั่งการได้จากบล็อกโปรแกรมคําสั่ง
2) เวที เป็นส่วนที่แสดงผลการทํางานของสคริปต์ เสียง ฉาก ซึ่งเวทีจะมีขนาด 480 × 360 หน่วย
3) ห้องแต่งตัว เป็นภาพของตัวละครซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงภาพตัวละครได้ตามความต้องการ โดยตัวละครสามารถเปลี่ยนแปลงชุด หรือเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการได้

การฝึกเขียนโปรแกรมมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com