การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ปัญหาบางปัญหาต้องพิจารณาให้รอบคอบ หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ แตกต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปด้วย

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาและตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันมีคนที่ไม่เคยพบปัญหาหรือไม่
  • เราสามารถพบปัญหาต่าง ๆ ได้จากที่ใดบ้าง
  • นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองได้หรือไม่
 2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเกม OX แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนเคยเล่นเกม OX หรือไม่
  • เกม OX ใช้ผู้เล่นกี่คน
 3. นักเรียนร่วมกันฟังความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม OX ว่า การเล่นเกม OX หากนักเรียนต้องการเล่นให้ชนะจะต้องเขียน O หรือ X ให้เรียงต่อกัน 3 ตัว ได้ก่อนที่คู่แข่งของนักเรียนจะทำได้ก่อน การเล่นเกม OX ปัญหาของเกม คือ จะทำอย่างไรให้เป็นฝ่ายชนะ โดยผู้เล่นจะต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหา คาดการณ์ผลลัพธ์จากการเล่นถึงโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะ ต้องคาดเดาสิ่งที่คู่แข่งของฝ่ายตรงข้ามกำลังคิดด้วย
 4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • เมื่อนักเรียนพบปัญหา เพราะเหตุใดจึงต้องมีการแก้ปัญหา
  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
 5. นักเรียนร่วมกันสังเกตตารางตัวอย่างเกม OX ดังรุปต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้

ถ้านักเรียนเป็นผู้เล่นฝ่าย X จะเลือกเขียน X ลงในช่องใด เพราะอะไร

ถ้านักเรียนเป็นผู้เล่นฝ่าย O จะเลือกเขียน O ลงในช่องใด เพราะอะไร

ถ้านักเรียนเป็นผู้เล่นฝ่าย X จะเลือกเขียน X ลงในช่องใด เพื่อให้มีโอกาสชนะมากที่สุด เพราะอะไร

ถ้านักเรียนเป็นผู้เล่นฝ่าย O จะเลือกเขียน O ลงในช่องใดเพื่อให้มีโอกาสชนะมากที่สุด เพราะอะไร

สรุปความคิดรวบยอด

เมื่อเจอปัญหา เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และคาดการณ์ผลลัพธ์ของวิธีการแก้ปัญหาที่เลือกได้

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.