15. มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1. บอกมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (K)
    2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (P)
    3. เล็งเห็นถึงความสำคัญของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (A)

สาระการเรียนรู้

  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณา  ผลการค้นหา
  • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เช่น  เปรียบเทียบความสอดคล้อง สมบูรณ์ของข้อมูล  จากหลายแหล่ง แหล่งต้นตอของข้อมูล ผู้เขียน  วันที่เผยแพร่ข้อมูล
  • มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

คำถามประจำเรื่อง

  • ปัจจุบันนี้เราติดต่อสื่อสารกันผ่านทางช่องทางใดได้บ้าง
  • การติดต่อสื่อสารที่ดีผ่านอินเทอร์เน็ตควรทำอย่างไร
  • ถ้าทุกคนบนโลกไม่เข้าใจเรื่องมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร

ศึกษาจากคลิปยูทูป

มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก ซึ่งการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ยังมีมารยาทสามารถทำได้ เช่น
1 ไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
2 ใช้ภาษาสุภาพ และใช้คำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
3 ใช้ข้อความที่สั้น กระทัดรัด และเข้าใจง่าย
4 ไม่พูดคุยหรือนินทาผู้อื่น ให้ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
5 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนส่งต่อให้กับผู้อื่น
6 ในการส่งข้อมูลให้กับผู้อื่น ควรตรวจสอบชื่อผู้รับให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล
7 ไม่เผยแพร่ข้อความภาพ ที่ผิดกฎหมายหรือขัดศิลธรรมอันดีของสังคมไทย

การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเราควรใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นไม่เผยแพร่ข้อความหรือผิด กฎหมายหรือขัดศีลธรรมอันดีของสังคมไทย

การละเมิดสิทธิของผู้อื่นอาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายความเดือดร้อน หรือเสียชื่อเสียง จากการเผยแพร่ข้อความและภาพนิ่งที่ผิดกฎหมายหรือขัดศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย 

จากสถานการณ์ข้างต้น โป้และปูได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับผู้อื่น ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นว่า โป้และปูนั้นมีมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com