13. การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ป.5

จุดประสงค์การเรียนรู้

    1.  อธิบายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง (K)
    2.  เขียนอีเมลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง (P)
    3.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสนทนาและบล็อกได้ (P)
    4.  เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต (A)

สาระการเรียนรู้

  • การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาผลการค้นหา
  • การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล บล็อก  โปรแกรมสนทนา
  • การเขียนจดหมาย (บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)
  • การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงาน  ร่วมกัน เช่น ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ่ม   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน การแลกเปลี่ยน  ความรู้ ความคิดเห็นในการเรียน ภายใต้การดูแล  ของครู

คำถามประจำเรื่อง

  • นักเรียนมีวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
  • นักเรียนคิดว่าการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร
  • นักเรียนรู้จักการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตแบบใดบ้าง
  • นอกจากการสร้างสื่อการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนคิดว่าบล็อกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

ศึกษาจากคลิปยูทูป

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (E-mail) เป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นซึ่งสามารถส่งได้ทางข้อความ เสียง รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่างๆ โดยผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีที่อยู่อีเมล (E-mail Address) เพื่อใช้ในการแสดงตัวตน

บล็อก (Blog) เป็นการเขียนเว็บไซต์รูปแบบหนึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองและไม่เสียค่าใช้จ่ายเน้นการนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านตามความสนใจหรือความต้องการของผู้เขียนโดยผู้อ่านและผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เช่น บล็อกการท่องเที่ยว บล็อกขายสินค้า บล็อกทำอาหาร บล็อกการศึกษา ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการบล็อกเช่น www.blogger.com www.bloggang.com 

ผู้ที่มีความชำนาญในการเขียนบล็อกหรือผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพเราจะเรียกว่า บล็อกเกอร์ (Blogger)

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com