คลิปการสอน วิธีการแก้ปัญหา ป.5

วิธีการแก้ปัญหาเป็นการดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ ถ้าพบวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกว่า สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ ซึ่งการแก้ปัญหาอาจทำได้หลายวิธี เช่น  การลองผิดลองถูก การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน และการขจัด

วิธีการแก้ปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com