การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางการออกแบบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ในปัจจุบันเรานำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาแก้ปัญหาด้านการคำนวณ การวาดภาพ การสื่อสารข้อมูล หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองโดยการออกแบบโปรแกรมจะต้องออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้ครบถ้วนทุกกรณีเช่น การพัฒนาโปรแกรมมาแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม โดยให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลความกว้างกับความยาวเข้าไป แล้วให้คอมพิวเตอร์แจ้งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมออกมา

ในการออกแบบโปรแกรมต้องรับข้อมูลทั้งสองค่าเข้ามาเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ และเมื่อประมวลผลจะเก็บไว้ในหน่วยความจำเช่นกัน โดยจะกำหนดชื่อตัวแปรสำหรับแทนหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เช่น ให้ L แทนความยาว ให้ W แทนความกว้าง และให้ A แทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

สูตรในการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคือ กว้าง x ยาว
A = W x L

สำหรับการประมวลผลอาจเขียนวิธีการ ดังนี้

เริ่มต้น
1. รับค่าความกว้างมาเก็บใน W
2. รับค่าความยาวมาเก็บใน L
3. คำนวณพื้นที่โดย A = W* L
4. แสดงผลพื้นที่ A
จบ

เมื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมจะทำให้คำนวณพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถป้อนข้อมูลของขนาดรูปสี่เหลี่ยมหลาย ๆ ค่าให้โปรแกรมคำนวณออกมาได้

เกร็ดน่ารู้

คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยคอมพิวเตอร์สามารถวาดภาพลักษณะเดิม ๆ ได้ตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม และสามารถปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กตามข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในหน่วยนำเข้าของคอมพิวเตอร์ได้

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com