เกมการแก้ปัญหา ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เกมการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     การฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี แต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริง เพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่าง ๆ  หรือเกมคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง เกมการแก้ปัญหา

แผนภาพความคิดเกมการแก้ปัญหาที่นักเรียนรู้จัก
รูปที่ 1 แผนภาพความคิดเกมการแก้ปัญหาที่นักเรียนรู้จัก

ก้านไม้ขีดไฟที่เรียงต่อกันเป็นภาพปลาบนกระดาน

ก้านไม่ขีดเรียงต่อกันเป็นปลา หันทางขวา
รูปที่ 1 ก้านไม่ขีดเรียงต่อกันเป็นปลา หันทางขวา

หากต้องการให้ปลาหันหัวมาทางด้านขวามือจะต้องขยับก้านไม้ขีดไฟกี่ก้านและต้องขยับก้านใดบ้าง

ก้านไม่ขีดเรียงต่อกันเป็นปลา หันทางซ้าย
รูปที่ 2 ก้านไม่ขีดเรียงต่อกันเป็นปลา หันทางซ้าย

เกมซูโดะกุเป็นเกมอะไร

เกมซูโดะกุเป็นเกมแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข โดยผู้เล่นจะต้องเติมตัวเลขลงไปในตารางที่กำหนด ซึ่งมีตัวเลขที่เขียนไว้เบื้องต้นแล้ว

เกมซูโดะกุแบบ 4x4
รูปที่ 3 เกมซูโดะกุแบบ 4×4

เกมซูโดะกุแบบ 4 x 4 จะเป็นตารางสี่เหลี่ยม โดยแบ่งเป็นแนวนอน 4 ช่อง และแนวตั้ง 4 ช่อง โดยต้องเติมตัวเลข 1 ถึง 4 ลงไปให้แนวนอนทุกแถวและแนวตั้งทุกแถว โดยต้องมีเลข 1 ถึง 4 ไม่ซํ้ากัน

เกมซูโดะกุแบบ 6x6
รูปที่ ภ เกมซูโดะกุแบบ 6×6

เกมซูโดะกุแบบ 6 x 6 จะต้องเติมเลข 1 ถึง 6 ลงในช่องว่าง โดยตัวเลขใน แต่ละแถวและแต่ละหลักจะต้องไม่ซํ้ากันของทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้ง และทุกตารางย่อยขนาด 3 x 2  ต้องมีตัวเลข 1 ถึง 6 ไม่ซํ้ากัน

เกมซูโดะกุแบบ 9x9
รูปที่ 5 เกมซูโดะกุแบบ 9×9
  • นักเรียนมีวิธีการเติมตัวเลขลงในตารางอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าการเล่นเกมซูโดะกุมีประโยชน์อย่างไร
  • เกมซูโดะกุแบบ 4 x 4 หรือ 6 x 6 หรือ 9 x 9  หรือ 25 x 25  นักเรียนคิดว่าตารางแบบใดเล่นง่ายที่สุดและแบบใดเล่นยากที่สุด

            การฝึกการแก้ปัญหาจากเกมจะช่วยให้เรามีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทักษะและกระบวนการคิดต่าง ๆ ให้สามารถแก้ปัญหาจากเกมนั้นได้ ซึ่งเกมที่ฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เป็นที่นิยม เช่น เกมย้ายก้านไม้ขีด เกมซูโดะกุ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.