ข้อมูลสารสนเทศ หน่วยที่ 3 ตอนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

https://www.youtube.com/watch?v=L7sS1fpm1Jw

.บงานตอนที่ 2 https://forms.gle/emCpVw1HVLtrZHZRA

คลิปเดิมจากตอนที่ แล้ว

https://www.youtube.com/watch?v=Euq9GBga8wU
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com