การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ

จากเกร็ดแนะครู มีเงือนไขคือ อ่านหน้งสือภาษาอังกฤษเข้าใจหรือไม่ ถ้าเข้าใจให้อ่านหน้าต่อไป ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านซ้ำ

แล้วในเวบเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวนครูออฟละ (www.kruaof.com) มีวิธีเข้าใช้งานหน้าเพจนี้ได้อย่างไร ให้ออกแบบยังงานมาส่งหน่อย มีค่าคะแนน 10 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com