สมัคร email ส่งงานครูออฟ

25 ตุลาคม 2019 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนดูคลิป และก็ทำการสมัครเมล์ เพื่อส่งงานครูด้วยนะครับ มีคะแนนให้ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCtFhY7b-ieZVSLGfNuLWbFQ/

Print Friendly, PDF & Email

ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS6

10 มิถุนายน 2019 ครูออฟ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมและสามารถบอกขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ได้ เช่น กำหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขภาพ, สร้างข้อความและเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้แถบเมนูและแถบเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photos [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

26 พฤษภาคม 2019 ครูออฟ 0

1. ถ้านักเรียนมาโรงเรียนสายทุกวันและนักเรียนต้องการจะไปโรงเรียนให้ทันเวลาต้องทำอย่างไร2. นักเรียนคิดว่าการหาข้อมูลเข้ามีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างไร3. ในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ – พิจาร [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

มารยาทในการพูด

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0

       มารยาทในการพูดที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้ 1.1 คำกล่าว “ ขอบคุณ ” จะใช้เมื่อมีผู้อื่นให้สิ่งของ  ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการ หรือเอื้อเฟื้อทำสิ่งต่างๆ ให้ ไม่ว่าจะโดยหน้าที่ของเขา หรือมีน้ำใจหรือไม่ก็ตาม เช่น บริกรเสริฟน้ำให้ คนลุกให้นั่งหรือช่วยถือของให้บนรถประจำทาง คนช่วยหยิบของให้เวลาของหล่นลงพื้ [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

มารยาทในการรับประทานอาหาร

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0

มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรืออาจตำหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ดำเนินงานทางธุรกิจ หรือเข้าสัง [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email

มารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

4 ตุลาคม 2018 ครูออฟ 0

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาท ข้อปฏิบัติ รวมไปถึงกฎหมายในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานเครือข่ายร่วมกับผู้อื่นเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ มารยาทและข้อควร [ อ่านต่อ ]

Print Friendly, PDF & Email