• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

หน้าที่พลเมืองดิจิทัล

Digital Citizens : พลเมืองดิจิทัล  โดย…นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว อาชีพปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อีเมล์ : woraluk_lawyer@hotmail.com (เนื้อหาและภาพประกอบเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน) พลเมืองดิจิทัล หรือ Digital Citizens เป็นกระแสที่แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่อินเตอร์เน็ตและเทค […]

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)               ฟังก์ชันเวิร์กชีตถูกจัดประเภทตามการใช้งาน คลิกที่ประเภทเพื่อเรียกดูฟังก์ชันของประเภทนั้นๆ หรือกด Ctrl+F เพื่อค้นหาฟังก์ชันด้วยการพิมพ์อักษรสองสามตัวแรกหรือคำที่ใช้อธิบาย เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมสูงสุด 10 อันดั […]

คำศัพท์คอมพิวเตอร์

คำศัพท์คอมพิวเตอร์ บทที่ 1 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 1 input อินพูท รับข้อมูล 2 Process โพเซท ประมวลผล 3 Output เอ้าพูท ผลลัพธ์ 4 Micro ไมโคร ไมโคร 5 Engineering Workstation เอนจิเนียลิ่ง เวอกสเตชั่น สถานีงานวิศวกรรม 6 mini computer มินิคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 7 mainframe computer เมนเฟรมคอมพิวเต […]