อันธพาลในโลกไซเบอร์

12 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

  สื่อสำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลายนี้แสดงให้เห็นผลกระทบของการทำร้ายทางโลกไซเบอร์ และนักเรียนกลายมาเป็นอันธพาลในโลกไซเบอร์ได้อย่างไร สื่อนี้นำเสนอประเด็นสุขภาพและความปลอดภัย รวมทั้งทักษะทางสังคมและส่วนตัวของมนุษย์ ชมละครที่แสดงในช [ อ่านต่อ ]

บริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต         บริการบนอินเทอร์เน็ตมีหลายประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างบริการบนอินเทอร์เน็ตที่สำคัญดังนี้ 1.บริการด้านการสื่อสาร             1.1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ [ อ่านต่อ ]

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ADSL  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปในอดีตและปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหมุนโมเด็มเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโมเด็มในปัจจุบันสูงสุดได้ไม่เกิน 56 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้อยครั้งที่เราสา [ อ่านต่อ ]

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(Wire internet) และไร้สาย (Wireless Internet)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

การเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย(wire internet)  แบ่งได้ตามความลักษณะของผู้ใช้ได้ดังนี้        1.  การเชื่อมต่อแบบองค์กร ในกรณีนี้ผู้ขอเชื่อมต่อเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งระบบเครือข่ายใช้งานภายในองค์กร (LAN) อยู่แล้ว การเชื่อมต่อสามารถเอาเครื่องแม่ข่าย (Server) ของเครือข่ายนั้นมาเชื่อมต่อได้เลย จ [ อ่านต่อ ]

หมายเลขประจำเครื่องและโดเมนเนม

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันเลย เรียกว่า IP Address หรือ Internet Address เพื่อใช้เป็นตัวชี้เฉพาะในระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารภาษาสื่อสารจะใช้ภาษา TCP/IP จะให้หมายเลข IP Address ของ เครื่องต้นทางและปล [ อ่านต่อ ]

ข้อดีและข้อจำกัด ของ อินเตอร์เน็ต

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

  ข้อดีของ internet คือ   – ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยน การส่งไปรษณีย์อิเล็กทอนิกส์หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง  – มีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต – สามารถค้นหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ผ่านบริการ www  – ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องเรียนและสอนในเ [ อ่านต่อ ]

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต (INTERNET)

11 กรกฎาคม 2016 ครูออฟ 0

ความหมายและประวัติของอินเตอร์เน็ต  ความหมายของอินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Inte [ อ่านต่อ ]