No Image

แนวข้อสอบเทคโนโลยี ป.4 เทอม 2

22 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

1. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด     ก. แผ่นสไลด์เปล่า     ข. แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก     ค. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา     ง. แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก 2. หากต [ อ่านต่อ ]

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกมาจนกระทั่งปัจจุบัน เราสามารถแบ่งยุคของการพัฒนาคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุคต่างๆ ได้ 5 ยุค โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1  เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในช่วง ค.ศ 1951 – 1958 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศ (Vacuun [ อ่านต่อ ]

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ โดยการพัฒนาระบบอัจฉริยะที่มีความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ใช้เหตุผล และตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ๆ ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ภายใต้ส [ อ่านต่อ ]

แนวข้อสอบวิชา การงานอาชีพ ป.5

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ตอนที่ 1 ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ในบ้านได้ถูกต้องที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งใด การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน จะต้องปฏิบัติสิ่งใดเป็นอันดับแรก นภาศึกษาวิธีการซ่อมแซมเตารีด นภากำลัง ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใดของกระบวนการทำงาน การลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแ [ อ่านต่อ ]

แนวข้อสอบ ศิลปะ ป.6 เทอม 2

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ตอนที่ 1 ดินสอ HB ใช้สำหรับทำอะไรในงานวาดภาพ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ 3 มิติ อุปกรณ์ใดเหมาะสำหรับใช้แรเงาภาพ ภาพที่มีระยะใกล้ ควรระบายสีอย่างไร การแรเงาภาพให้มีความเข้ม – จาง ทำให้ภาพเป็นอย่างไร งานปั้นประเภทใดที่ไม่ต้องทำแผ่นหลังรองรับ อุปกรณ์ใดไม่ควรนำมาใช้ทำงานปั้น หากต้องการน [ อ่านต่อ ]

แนวข้อสอบ การงาน ป.6 ภาคเรียนที่ 2

15 มีนาคม 2021 ครูออฟ 0

ตอนที่ 1 เลือกตอบ 20 ข้อ ข้อใดเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำด้วยตนเองได้ การใช้เครื่องมือช่างในการทำงานช่างควรคำนึงถึงเรื่องใด ของใช้ภายในบ้านประเภทใด เมื่อซื้อมาต้องนำมาประกอบก่อนนำไปใช้งาน ใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานช่าง ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการทำงานช่าง ข้อใดไม่ใช่ว [ อ่านต่อ ]

หลักการตั้งชื่อตัวแปร

2 กุมภาพันธ์ 2021 ครูออฟ 0

ในการประกาศสร้างตัวแปรต้องมีการกำหนดชื่อ ซึ่งชื่อนั้นไม่ใช่ว่าจะตั้งให้สื่อความหมายถึงข้อมูลที่เก็บอย่างเดียว  โดยไม่คำนึงถึงอย่างอื่น   เนื่องจากภาษา C มีข้อกำหนดในการตั้งชื่อตัวแปรเอาไว้  แล้วถ้าตั้งชื่อผิดหลักการเหล่านี้  โปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้  หลักการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา C แสดงไว้ดังนี้    [ อ่านต่อ ]