• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

การรีดเสื้อผ้า

การรีดเสื้อผ้า เป็นการทำให้เสื้อผ้าเรียบดูเรียบร้อยน่าสวมใส่ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ มีบุคลิกภาพที่ดี การที่จะทำให้เสื้อผ้าเรียบนั้น จะต้องเรียนรู้วิธีการรีดเสื้อผ้า การใช้อุปกรณ์ในการรีดเสื้อผ้า ที่ถูกต้องเหมาะสม นักเรียนคนใดเคยช่วยผู้ปกครองดีเสื้อผ้าบ้าง และเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เวลาใช้งานเตารีด […]

บทเรียนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดทำขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เนื้อหา  แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้โต้ […]

ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่🧐ระดับประถมศึกษาช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่https://www.dltv.ac.th/utils/ […]