ข้อสอบเน้นการคิด

การปฏิบัติตนของบุคคลใด เป็นการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจํานวนครั้งไม่แน่นอน

  1. แก้วแปรงฟันจนกว่าฟันจะสะอาด
  2. ก้านใช้ดินสอวาดภาพตามขั้นตอนที่ครูสอน
  3. กิ่งเก็บของเล่นลงกล่องตามประเภทของของเล่น
  4. ก้อยเก็บหนังสือจำนวน 5 เล่ม ใส่ลงในกระเป๋าที่ละเล่ม
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com