ใบงาน On Hand วิชาวิทยาการคำนวณ

ประถมศึกษาปีที่ 5

เล่มที่ 1 การใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา

ดาวน์โหลด

เล่มที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื่้องต้น

ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.