แบบทดสอบ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

แบบทดสอบรายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ตามตัวชี้วัดที่ 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

ซึ่งเป็นตัวชี้วัด ต้องรู้ เกณฑ์การประเมินร้อยละ 70

ผู้เรียนสามารถเปิดหาเนื้อหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้ (Open Book) สามารถทำการทำสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

เมื่อทำการทดสอบแล้ว สามารถดูคะแนนและพิมพ์ใบประกาศได้ ที่ตารางด้านล่าง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.