นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แบบทดสอบเก็บคะแนนวิชา วิทยาการคำนวณ ป.5 ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การสอบผ่าน ร้อยละ 70

วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ
วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบประเมินคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

ฉบับครูประเมินนักเรียน

แบบประเมิน EQ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.