ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่
🧐ระดับประถมศึกษา
ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69526
ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69527
ช่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69528
ช่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69529
ช่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69530
ช่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69531
🧐ระดับมัธยมศึกษา
ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69532
ช่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69533
ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69534
🧐ระดับปฐมวัย
ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69535
ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69536
ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69537

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.