ข้อสอบเน้นความคิด

เพราะเหตุใดจึงต้องมีการนำแนวคิดต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา

  1. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอื่น
  2. ช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างเป็นขั้นตอน
  3. ทำให้แก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
  4. สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในขั้นตอนเดียว
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com