ข้อสอบเน้นการคิด

เมื่อพบกับปัญหา สิ่งแรกที่นักเรียนควรทำคือข้อใด

  • ลงมือแก้ปัญหา
  • วางแผนแก้ปัญหา
  • นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
  • พิจารณาและทำความเข้าใจปัญหา
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com