ข้อสอบเน้นการคิด

พิจารณาข้อความที่กำหนดให้เป็นแนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำรูปแบบใด

กล้าตักน้ำใส่กะละมัง 15 ขัน น้ำจึงจะเต็มกะละมัง

  1. มีเงื่อนไข
  2. มีลำดับชัดเจน
  3. มีจำนวนครั้งแน่นอน
  4. มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com