ข้อสอบเน้นการคิด

หากนักเรียนได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร นักเรียนจะเลือกทำความสะอาดสิ่งใดก่อน เพื่อให้ภาชนะใส่อาหารสะอาดที่สุด

  1. ช้อนกลาง
  2. จานใส่ข้าว
  3. แก้วใส่น้ำหวาน
  4. ถ้วยใส่ขนมหวาน
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com