ข้อสอบเน้นการคิด

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะมีความสำคัญอย่างไร

  1. สร้างเงื่อนไขในการแก้ปัญหา
  2. แก้ปัญหาสำเร็จเป็นไปตามต้องการ
  3. กำหนดขอบเขตของการแก้ปัญหาได้ง่าย
  4. ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com