ข้อสอบเน้นการคิด

พิจารณาภาพที่ทําหนดให้ แล้ววิเคราะห์ว่าภาพลูกเต๋าที่เกิดขึ้นจะตรงกับข้อใด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com