ข้อสอบเน้นการคิด

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนำเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ในการแก้ปัญหา

  1. ก้องเป็นคนคิดอย่างมีระบบ
  2. พริ้มทำการบ้านสำเร็จได้ด้วยตนเอง
  3. ปลื้มทำงานสำเร็จโดยไม่มีข้อผิดพลาด
  4. ต่ายสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com